TPForex

SỰ KHÁC BIỆT CỦA FXPRO


Giao dịch với nhà môi giới tin cậy
Khi bạn tạo một tài khoản với FxPro, bạn đang lựa chọn một nhà môi giới để đầu tư vào sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Quan điểm của chúng tôi luôn là giao dịch không phải là một sự theo đuổi độc quyền; nhưng mà bất cứ ai có quan tâm đến thị trường và khả năng kết nối giữa các sự kiện kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô có thể tận dụng kiến thức này. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn mọi kiến thức và công cụ mà bạn cần để tự thực hiện điều tốt nhất của bạn với thị trường, mỗi khi bạn giao dịch.

Các lợi thế giao dịch của Fxpro


Giấy phép, quy định và tư cách thành viên chuyên nghiệp


Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)
FxPro UK Limited được ủy quyền và quy định bởi 
Cơ quan Quản lý Tài chính (Số đăng ký 509956). FCA là một tổ chức phi chính phủ độc lập, đứng đầu ngành, và đã được trao quyền pháp định bởi Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 của Vương Quốc Anh. Các mục tiêu chính của FCA bao gồm: bảo vệ người tiêu dùng, cải thiện mức độ chính trực trong hệ thống tài chính và khuyến khích cạnh tranh nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng. Với tư cách là một công ty được ủy quyền toàn diện, FxPro UK Limited luôn đảm bảo tuân thủ với mọi yêu cầu của FCA.


Ủy ban giao dịch chứng khoán đảo síp (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd được ủy quyền và quy định bởi 
Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (số giấy phép 078/07), là cơ quan giám sát và quản lý những tổ chức dịch vụ đầu tư tại Síp. CySEC là thành viên của Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA).

FxPro nắm giữ giấy phép xuyên biên giới của CySEC, ủy quyền cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ. Chúng tôi đảm bảo rằng mình tuân thủ với các quy định của EU cũng như của địa phương ví dụ như Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính Châu Âu (MiFID) và Luật Quản lý Thị trường và Hoạt động và Dịch vụ Đầu tư năm 2007 của Síp Điều luật 144 (I)/2007.


MIFID

Chỉ thị Thị trường các Công cụ Tài chính (MiFID) 2004/39/EC có hiệu lực vào ngày 1/11/2007 với mục tiêu điều tiết thị trường các công cụ tài chính và cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Chỉ thị này đã được áp dụng tại Síp thông qua Luật Quản lý Thị trường và Hoạt động và Dịch vụ Đầu tư năm 2007 của Síp (Điều luật 144 (I)/2007).

Các mục tiêu chính yếu của Chỉ thị Thị trường các Công cụ Tài chính của Liên minh châu Âu (MiFID) là: cải thiện cấp hiệu quả, tăng cường sự minh bạch tài chính, khuyến khích cạnh tranh và bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng. MiFID cũng cho phép các công ty dịch vụ đầu tư được cung cấp những dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác và/hoặc một nước thứ ba, với điều kiện các dịch vụ đó được bảo đảm bởi giấy phép của công ty cung cấp dịch vụ đầu tư.

Nhà đầu tư vào con người
FxPro Financial Services Limited đã được chứng thực đạt Tiêu chuẩn "Nhà đầu tư vào Con người".
Nhà đầu tư vào Con người là một tiêu chuẩn cải thiện doanh nghiệp với mục tiêu chuyển biến hiệu quả kinh doanh thông qua việc áp dụng khuôn khổ thông lệ tốt nhất dựa trên hiệu quả. Cơ chế Nhà đầu tư vào Con người bao gồm một số nguyên tắc then chốt. Những nguyên tắc này nêu rõ các tiêu chí mà công ty phải đạt được để đáp ứng tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Tư cách thành viên chuyên nghiệp
FxPro là thành viên của:
CCCI (Bộ Thương mại và Công nghiệp Síp)
      CFSFA (Hiệp hội các Công ty Dịch vụ Tài chánh
Tổ chức bồi thường dịch vụ tài chính
FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS). Đây là quỹ pháp định cho trường hợp xấu nhất của Vương Quốc Anh, dành cho khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính được cấp phép. FSCS có thể bồi thường cho người tiêu dùng nếu một công ty dịch vụ tài chính không thể, hoặc nhiều khả năng là không thể thanh toán tiền bồi thường các khiếu nại đối với họ. Những thông tin chi tiết về mục đích và vai trò của FSCS có thể được tìm thấy trên website của họ 
Quỷ bồi thường nhà đầu tư
FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư, mục tiêu của quỹ là bảo hiểm mọi khiếu nại của các khách hàng được bảo vệ đối với các thành viên của Quỹ, và bồi thường cho các khách hàng được bảo vệ về mọi khiếu nại phát sinh từ việc một thành viên của Quỹ không thể thực thi được những nghĩa vụ của họ, dù cho nghĩa vụ đó bắt nguồn từ quy định pháp luật, thỏa thuận với khách hàng hoặc do những sai phạm từ phía thành viên của Quỹ.

Bảo đảm tiền vốn của khách hàngBảo mật tính minh bạch chính trực
Tất cả tiền vốn được chúng tôi lưu giữ thay cho khách hàng của mình đều được quản lý bởi 5 nguyên tắc sau đây nhằm đảm bảo an toàn. 

Tiền vốn được tách riêng
Tất cả tiền vốn của khách hàng được gửi tại FxPro đều được tách riêng khỏi vốn của công ty và được lưu giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo rằng tiền vốn của khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các báo cáo tài chính giữa kỳ và hàng năm của chúng tôi đều được kiểm toán ở Síp bởi công ty PWC, một nhà kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới, điều này đảm bảo các hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ nhà đầu tư
FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) và FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF). Điều kiện bồi thường phụ thuộc vào tình trạng và bản chất của khiếu nại. Quý vị vui lòng tham khảotài liệu pháp lý cùng chính sách bồi thường của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tiền vốn được bảo mật
FxPro hợp tác với một số ngân hàng lớn của châu Âu ví dụ như Barclays Bank PLC, Credit Suisse AG  Royal Bank of Scotland. Điều này đảm bảo chắc chắn rằng các khoản tiền vốn được gửi tại công ty luôn có rủi ro tín dụng rất thấp.

Quy định
FxPro UK Limited được ủy quyền và quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) (số đăng ký 509956). FxPro Financial Services Limited được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (CySEC) (giấy phép số 078/07). Công ty chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, bao gồm các yêu cầu về an toàn vốn tối thiểu. Công ty chúng tôi thường xuyên nộp báo cáo tài chính lên FCA và CySEC bao gồm đối chiếu tiền vốn hàng ngày của khách hàng.

Bảo vệ tiền vốn âm
FxPro sử dụng một hệ thống giám sát giao dịch và quản lý rủi ro tự động để đảm bảo số dư tài khoản của khách hàng không bao giờ giảm xuống dưới mức tiền ký quỹ ban đầu của họ, từ đó bảo vệ họ khỏi bất kỳ khoản thua lỗ nào vượt quá mức đầu tư ban đầu của họ với chi phí do FxPro chịu.

Phương thức thanh toán: thời gian xử lý ký quỹ & rút tiền
- Thời gian ký quỹ: 10 phút 
- Thời gian rút tiền:
=> Một ngày làm việc đối với các phương thức ( Netteller, Paypal, Webmoney, Netbanx, Fasapay, Skrill)
=> 3 - 5 ngày làm việc đối với các phương thức rút tiền về tài khoản tại quốc gia Việt Nam.

Lưu ý: Yêu cầu rút tiền nhận được trong giờ làm việc thông thường 7:00 – 16:00 GMT sẽ được xử lý trong cùng ngày. Yêu cầu rút tiền nhận được sau 16:00 GMT sẽ được xử lý vào sáng hôm sau.