TPForex

[tintuc]
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
    

I. Thông tin doanh nghiệp
- Tên công ty: Công ty cổ phần MHC
- Trụ sở: 92 đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website:
Sàn giao dịch: Hose
- Mã chứng khoán: MHC                 
- Lĩnh vực: Dịch vụ
- Giá hiện tại: 6.200 – ngày 31/5/2017
- Cơ cấu sở hữu:
Nhà nước
Nước Ngoài
Khác
0%
2.19%
97.81%

1. Hồ sơ công ty
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Đặng Tiến Thành
Tổng Giám Đốc: Đặng Tiến Thành

2. Mô hình kinh doanh
Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị
Vận tải đường thủy, đường bộ; Dịch vụ giao nhận kho vận hàng hóa
Buôn bán xuất khẩu và nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng
Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa
Lai dắt tầu biển, bốc xếp hàng hóa và container
Đại lý Hàng hải
Xây dựng công trình giao thông
Khai thác cảng và kinh doanh bãi container

3. Lợi thế cạnh tranh
Trên thị trường vận tải, Công ty cũng đã tạo dựng cho mình trở thành một Công ty có uy tín và chất lượng về dịch vụ, có thương hiệu trong ngành Hàng hải. Trên cơ sở đó, với chiến lược trung và dài hạn: Phát triển theo định hướng kinh doanh vận tải biển, Công ty đã đầu tư mua thêm 02 tàu để đảm bảo kinh doanh chủ động và hiệu quả hơn.

Công ty được các đối tác đánh giá cao về kinh nghiệm và công nghệ quản lý dịch vụ vận tải đa phương thức. Đây là lợi thế xuất phát từ việc Công ty sớm tham gia vào thị trường dịch vụ vận tải đa phương thức từ năm 1999, khi mà thị trường mới bắt đầu phát triển

4. Lịch sử hình thành
Công ty cồ phần MHC (tên gọi cũ: công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội), tên tiếng anh MHC company. Ngày 01/01/1999 công ty cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động. Công ty vẫn giữ được sự tăng trưởng và ổn định đến năm 2008.
Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động
Kể từ khi thành lập năm 1999 đến năm 2008, Công ty Cổ phần MHC đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định

Năm 2005, Công ty đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng, vốn cổ đông của Công ty từ
  67,5 tỷ đồng (khi thành lập) tăng lên trên 135 tỷ đồng vào năm 2009 từ lợi nhuận tích lũy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ phát hành tăng vốn trên thị trường chứng khoán.

Trong lĩnh vực vận tải Biển – Bộ container nội địa, Công ty cũng đã tạo dựng cho mình hình ảnh là một Công ty có uy tín và chất lượng về dịch vụ, có thương hiệu trong ngành Hàng hải.

Chiến lược trung và dài hạn: 
Công ty đã đầu tư mua thêm 02 tàu container để hình thành đội tàu có ban tàu với tổng sức chở gần 2.000 teus để đảm bảo kinh doanh chủ động và hiệu quả hơn.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2009-2011
)  hoạt động kinh doanh khai thác tàu không hiệu quả dẫn đến lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.  Giai đoạn năm 2009 -  2010, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ 32,6 tỷ đồng (năm 2009) và lỗ 43,6 tỷ đồng (năm 2010). Công ty bị mất cân đối nghiêm trọng về tài chính và có nguy cơ phá sản, Công ty buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh: cắt bỏ những dịch vụ không hiệu quả, chỉ duy trì những dịch vụ có lãi đồng thời tiến hành thanh lý và chuyển nhượng  những tài sản có giá trị nhằm cân đối lại tài chính Doanh nghiệp.

Đến năm 2011, Cảng Hải An đã kinh doanh có lãi sau 10 tháng hoạt động và đã đóng góp một phần vào kết quả kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của công ty đã cân bằng thu chi (lãi 108 triệu đồng)
  sau hai năm lỗ liên tiếp.

Năm 2014: Lợi nhuận sau thuế đạt 70,64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 là 14,01 tỷ đồng. (Công ty đã xoá được lỗ lũy kế và Cổ phiếu MHC được đưa ra khỏi diện cảnh báo trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE)

II. Tin tức quan trọng
1.    Các dự án đầu tư – Kế hoạch kinh doanh
Chuyên môn hoá và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và kinh doanh toà nhà Ocean Park Building.

Công ty triển khai các dịch vụ vận tải đa phương thức và dịch vụ hỗ trợ nhằm mục đích tối đa hoá nguồn vốn cổ đông nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công ty Lũng Lô.
Phát hành tăng vốn phục vụ cho việc phát triển kinh doanh và đầu tư tàu mới.
Mở rộng đầu tư sang các hoạt động có khả năng sinh lời cao như kho bãi, cảng, bất động sản.

2.    Các công ty liên kết, sát nhập, hợp tác
Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng:  nắm 100% vốn.
Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức (Marina Logistics): nắm giữ 40% vốn.
Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM): nắm giữ 45.05% vốn.
Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An: nắm giữu 27.93%.
Công ty TNHH hàng hải Wallem Việt Nam (Wallem Việt Nam); nắm giữ 51% vốn

3.    Nguyên nhân giá giảm sâu
Năm 2008 – 2010 khủng hoảng kinh tế toàn cầu. giá giảm từ mức 27.600 xuống 4.350.
Năm 2916, Lỗi do đầu tư vào chứng khoán doanh nghiệp DDV (upcom), giá giảm từ mức 11.860 xuống 5.390.

III. Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính
1.    Lợi nhuận gộp (đơn vị %)
Năm
2012
2013
2014
2015
2016
%
12
23
25
10
13
    

Nhận xét
Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng trưởng từ năm 2012 đến 2014 sau đó giảm mạnh vào giai đoạn 2015, đến 2016 thì có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

2.    Lợi nhuận thuần
Năm
2012
2013
2014
2015
2016
%
5
30
106
173
74
Nhận xét
Lợi nhuận thuần của MHC tăng trướng rất ấn tượng trong những năm 2014 và 2015, tuy nhiên nhìn chung thì lĩnh vực hoặc động MHC không mang lại các con số ấn tượng như trên, mà lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng chủ yếu thông quá các danh mục đầu tư tài chính cụ thể là đầu tư các các công ty cô phần khác và các công ty này đã mang lại lợi nhuận trong kinh doanh cũng như lợi nhuận từ sự chênh lệch giá trên thị trường chứng khoán, qua đó ta thấy bộ máy quản lý cấp cao có những tâm nhìn vững chắc trong việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nên đã mang lại các con số ấn tượng về lợi nhuận cho MHC.

3. Tăng trưởng nguồn vốn (đơn vị triệu VND)
Năm
2012
2013
2014
2015
2016
Tổng NV
234,829
229,298
256,676
462,900
515,359
Tổng Nợ
129,938
106,400
58,586
22,352
30,266
Vốn CSH
104,891
122,897
198,091
440,548
485,093

Nhận xét:
Xét từ giai đoạn 2012 đến 2016 nợ MHC giảm đáng kể, bên cạnh đó tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu tăng dần theo thời gian và có mức tăng trưởng mạnh vào các năm 2015 – 2016, thông qua số liệu này cho thấy việc quản lý nguồn vốn, rui ro và việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả cao mang lại sự tăng trưởng đầy ấn tượng đối với tài chính của MHC.

4. Tăng trưởng khối lượng cổ phiếu

5. Giá trị sổ sách
Năm
2012
2013
2014
2015
2016
Giá trị sổ sách
2.9
3.44
6.05
12.34
14.8
Nhận xét
Tính đến quý I năm 2017 MHC có giá tri sổ sách 15.0, giá trị sổ sách tăng dần qua các năm và giá hiện tại trên thị trường được cập nhật vào ngày 31/5/2016 là 6.200/1cp, với một doanh nghiệp có tầm nhìn trong lĩnh vực đầu tư tài chính đã mang lại lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong các năm qua, nhưng giá trị trên thị trường vẫn thấp hơn giá trị sổ sách hơn 100%. Rất đáng để xem xét đầu tư dài hạn đối với mã MHC.

IV. phân tích kỹ thuật biểu đồ giá
Bài nhận định kỹ thuật dựa trên 3 cơ sở của bộ công cụ Ichimoku – đường trendline và phướng pháp Supply & Demand

1.    Ichimoku:
Chikou span (đường màu xanh lá cây) = đường trễ
Tenkan (đường màu đỏ) = đường tín hiệu
Kijun (Đường màu xanh dương) = đường xu hướng
Senkou span A kết kợp với Senkou span B tạo thành mây Kumo vàng và mây Kumo nâu
Mây kumo vàng = mây tăng
Mây kummo nâu = mây giảm

2.    Đường trendline
Là đường xu hướng

3.    Supply & Demand:
Supply = vùng cung (vùng xem xét bán)
Demand = vùng cầu (vùng xem xét mua)
Biểu đồ D1 - Cổ phiếu MHC
Nhận định kỹ thuật
1. Ichimoku (nhận định xu hướng & xác nhận tín hiệu)
a) Xu hướng
Thời điểm quá khứ: 
Giai đoạn 4/7/2016 đến 16/9/2016 xu hướng giảm mạnh từ mức giá 10.000 xuống 5.400, giá (nến) nằm dưới mây kumo đồng thời bám sát đường Tenkan, luôn có giá đóng cửa nằm dưới đường Kijun, ngoài ra ta thấy đường Chikou span cũng nằm dưới đường giá, thể hiện một xu hướng giảm mạnh và rõ rệt.

Tuy nhiên từ giai đoạn 19/9/2016 đến 7/10/2016 hai đường Tenkan và Kijun bắt đầu cắt nhau hướng lên, xuất hiện các nến tăng mạnh liên tục đóng cửa trên đường Kijiun và Tenkan, đồng thời đường Chikou span cũng cắt và vượt lên trên đường giá, sau đó giá bắt đầu tiếp cận và nằm trong mây Kumo Nâu, đây là giai đoạn giá hồi sau chu kỳ giảm mạnh có khuynh hướng tìm về mây Kumo  (tín hiệu sideway)

Giai doạn từ ngày 26/10/2016 đến 20/2/2017 giá có khuynh hướng đi ngang đồng thời có sự giảm nhẹ. liên tục tạo các đỉnh và đáy thấp dần, nhưng chúng ta để ý một điểm khá quan trọng là trong giai đoạn này dù giá có phần giảm nhẹ liên tục tạo đáy ở các mức giá 5.700 nhưng vẫn cao hơn mức giá đáy 5.400 ở thời điểm ngày 16/9/2016, thông qua dấu hiệu này cho thấy giá đang đi ngang có dấu hiệu chờ một xu hướng mới hình thành, xu hướng mới khả năng là xu hướng tăng đảo chiều sao chu kỳ giảm mạnh trước đó dựa trên cơ sở giá mất phương hướng và không tạo được đáy thấp hơn so với mức giá thấp nhất là 5.400.

Thời điểm hiện tại:
Giai đoạn từ ngày 01/3/2017 đến ngày 22/3/2017 giá đã bật mạnh đi lên xuất hiện nến đóng cửa trên mây Kumo, tuy nhiên lực tăng không mạnh mẽ nên giá đã hồi về ,vẫn tiếp tục xu hướng Sideway thông qua các tín hiệu như đường Tenkan và Kijiun cuộn vào nhau, đường chikou span đi đan xen trong đường giá, nến nằm trong mây Kumo.

Và cho đến ngày 26/5/2017 giá đã bật mạnh, nến tăng thể hiện lực rất mạnh, ngày 26/5/2017 xuất hiện nến có giá đóng cửa = với giá đỉnh (tức tăng trần), đến ngày 29/5/2017 giá đầu phiên vẫn tăng mạnh nhưng sau đó hồi về mức 6.04 (lý do hồi xem phần trendine), lần tăng giá này thể hiện xu hướng khá mạnh mẽ bới vì có tín hiệu đường Kijiun và Tenkan cắt nhau hướng lên, đường chikou spain đã vượt lên đường giá. (ưu tiên cho xu hướng tăng mới)

Diễn giải xu hướng: 
Trường hợp tăng
Nếu nến (giá) không phá được mức đáy là 5.800, đồng thời đường Chikou spain vẫn nằm trên đường giá, đường Tenkan và Kijiun cắt nhau hướng lên xuất hiện nến có lực tăng mạnh thì xu hướng tăng có khả năng tăng được hình thành.

Trường hợp giảm
Nếu giá (nến) nằm dưới mây Kumo, đường Chikou span nằm dưới dường giá, hai đường TenKan và Kijiun cắt nhau hướng xuống, xuất hiện các nến với lực bán mạnh có giá đóng cửa dưới 2 đường Tenkan Và Kijiun. lúc này chúng ta giảm bớt khối lượng mua hoặc thanh khoản bớt khối lượng đang nắm giữ để chờ vùng giá thấp hơn để mua vào. (mức giá lưu ý xem xét trường hợp giá tiếp tục suy giảm là mức 5.400)

Điều kiện giao dịch trong xu hướng sideway (1)
Chọn điểm mua tại các mức giá gần với vùng hỗ trợ được giới hạn bởi mức giá cao nhất (7.700) và mức giá thấp nhất ( 5.800 - 6.100) giá hiện tại là 6.04 (thỏa điều kiện) có thể xem xét mua vào)

b) Xác nhận tín hiệu
Thời điểm hiện tại (ngày 31/5/2017 với mức giá 6.040) giá (nến) đang nằm dưới mây kumo vàng, nến đóng của dưới hai đường Tenkan & Kijiun cho tín hiệu rất yếu. Nên cần kết hợp với các phương pháp Supply & Demand để có đủ cơ sở hơn để xác định mức giá mua an toàn, rủi ro thấp.

2. Trenlinde
Ta nối ba đỉnh giảm dần sẽ được một trendline giảm và giá đã từng tăng mạnh vào ngày 29/5/2017 sau đó chạm trendline nên bật hồi lại, xu hướng sẽ tăng tiếp tục nếu giá không phá mức 5.800 hoặc 5.400 cho đến khi thời điểm thích hợp diễn ra sự bức phá mạnh bẻ gẫy trendlline thì khả năng xu hướng tăng được hình thành là rất cao.
Đối với thời điểm hiện tại Trendline chỉ dùng để quan sát chờ giá phá trend nhằm khẳng định xu hướng đảo chiều tăng bắt đầu hình thành.

3. Supply & Demand (2)
Xu hướng hiện tại giá đang sideway, đồng thời giá đang nằm trong vùng cầu D(3), đây là vùng giá thấp.

Điều kiện giao dịch trong vùng Sideway
Mua tại các mức giá nằm gần hoặc nằm trong vùng cầu, ta thấy giá hiện tại 6.040 đang nằm trong vùng cầu (thỏa điều kiện)
Ngoài vùng cung S(4) giới hạn bởi 2 mức giá 10.500 - 10.900, đây là vùng xem xét để chốt lợi nhuận.

4. Tổng kết

kết hợp điều kiện (1) & (2) chúng ta nhận định được đây đang là xu hướng đi ngang, xu hướng giảm trước đó đang có dấu hiệu kết thúc, ưu tiên cho xu hướng mới là xu hướng tăng, ngoài ra đối với xu hướng sideway được khuyến nghị giao dịch tại các mức giá thuộc hoặc gần vùng hổ trợ, bên cạnh đó với phương pháp Supply & Demand đã xác định vùng cầu mua cũng trùng hợp với mức giá của vùng kháng cự dao động ở mức 5.800 - 6.100. 

Các vùng giá khuyến nghị xem xét mua
Đơn vị: ngàn VND - cập nhật ngày 31.5.2017
Giá hiện tại
Giá mua 1
Giá mua 2
Chốt
lời
Chốt
 lỗ
Rủi ro
(%)
Lợi nhuận
(%)

 6.02


6.02 

6.100

10.500

5.700

6.55%

55.73% 

Người phân tích: Tiết Phú
            [/tintuc]
Có thể bạn quan tâm